Espai polivalent

És un espai de recerca i innovació pensat per a professionals del CSdM que estiguin fent assaigs clínics, estudis de recerca, projectes d’innovació, treballs de postgrau, màsters o tesis doctorals.

 

L’horari de la sala és de 7:30 a 19:00 hores i disposa de 16 llocs de treball i 16 ordinadors.

 

Per accedir a la sala s’ha de tramitar una sol·licitud a través de l’Àrea Acadèmica, personalment a la Unitat de Recerca on està ubicada, actualment, l’àrea acadèmica o enviant un correu electrònic a l’Àrea Acadèmica per sol·licitar l’imprès.

 

La utilització de la sala per a un curs o una jornada s’ha de notificar amb un mínim de dues setmanes d’antelació a l’Àrea Acadèmica per tal de poder fer les gestions pertinents i oferir el suport que sigui necessari.