Actuem amb seguretat

La comunicació i la col·laboració estreta entre pacients, familiars i professionals és fonamental per garantir una assistència sanitària de qualitat, per millorar la capacitat de les persones per prendre decisions sobre la salut d'acord amb els desitjos i estil de vida de cadascú, i per prevenir els esdeveniments adversos com, per exemple, una infecció hospitalària o un error de la medicació.

Per això, seguint les directrius de l'Organització Mundial de la Salut i del Pla de Salut de Catalunya, estem desplegant una campanya per promoure la identificació correcta dels pacients ls nostres centres: Hospital de Mataró, Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magadalena i els CAPs d’Argentona, Mataró Centre i Cirera-Molins. En aquest sentit,

 • Identifiqueu-vos abans de rebre qualsevol medicament, diagnòstic o intervenció i quan us programin proves, analítiques o visites.
 • Verifiqueu les dades de la vostra identificació per confirmar que siguin correctes ja sigui al braçalet, als informes d’alta o a altres documents.
 • Si us han d'operar, participeu (el pacient, familiar o tutor) en tots els punts del procés preoperatori de verificació
  • demaneu el document de consentiment per ser operat, llegiu-lo i compteu amb l’ajuda del professional per entendre en què consisteix la intervenció abans de signar el document
  • identifiqueu-vos: digueu elvostre nom, cognom i data de naixement
  • digueu de què us operen i, si escau, en quin costat del cos (dreta/esquerra)
  • verifiqueu que estan marcant el lloc del cos correcte, abans de fer la intervenció
  • exposeu les possibles al·lèrgies que tingueu

CAMPANYA “ACTUEM AMB SEGURETAT”


QUÈ ÉS LA SEGURETAT DELS PACIENTS?