Certificacions i acreditació

L'esforç per assolir els graus més alts de la qualitat de l'atenció, tant en la vessant tècnica com personal i de confort, és un dels objectius del CSdM i està present en tots els seus àmbits.

En el cas concret de l'acompliment dels estàndards, i a banda de la certificació sanitària que atorga el Departament de Salut, el CSdM disposa de dues certificacions de qualitat en base a la Norma ISO 9001: la de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) i del Servei de Farmàcia.

Certificació Applus Farmàcia ISO 9001

Política de Qualitat Farmàcia 2022

Certificació Applus UCSI ISO 9001

Política de Qualitat UCSI 2020