Acollida i ingrés a l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena

Acollida a l’ingrés hospitalari

A causa de l'epidèmia de la covid-19 i amb l'objectiu de protegir els nostres pacients d'un possible contagi, les visites a les persones ingressades no covid-19 han de seguir les següents pautes:

  • Només està permesa la visita d'un únic acompanyant per dia.
  • L'horari de visites dels pacients ingressats en final de vida i altres casos especials, seran valorats pel personal assistencial responsable.
  • Les visites s'han s'identificaran a l'entrada principal per registrar el seu nom, cognoms, número de telèfon i signar la declaració responsable sobre el seu estat de salut i l'absència de símptomes compatibles amb la covid-19.

Servei a les habitacions

Telèfon. Per parlar amb el seu familiar, truqui al número 937 582 800 i indiqui el número d'habitació.

Pertinences

A l'habitació, haurà de tenir:

  • Llistat de la medicació que pren habitualment.
  • Raspall de dents, pasta de dents i pinta.
  • Pròtesi dental i/o auditiva amb el seu estoig i material de neteja.
  • Ulleres, telèfon mòbil, auriculars per a la TV, dispositius electrònics, llibres...

Els seus familiars podran deixar i recollir coses per a vostè (roba i altres objectes), fora de l'horari de visites, a la Recepció de l'hospital (7h a 22 h).

Objectes de valor

No ha de tenir objectes de valor a l'habitació. En casos excepcionals, pot demanar a la infermera la custòdia d'aquests objectes, que efectua el Servei de Seguretat de l'hospital. L'hospital no es farà càrrec dels objectes perduts si no estan custodiats.