Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

Capçalera logotips

El Consorci Sanitari del Maresme ha resultat beneficiari de fons en el marc del Pla de recuperació per a Europa (Next Generation EU-CAT). Concretament, els fons percebuts formen part del subprojecte instrumental: "INVEAT Consorci Sanitari del Maresme. Compra de un equipo de alta tecnología".

En compliment del que disposa l'article 6 de l'Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, "tota entitat, decisora o executora que participi en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d'un pla de mesures antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès".

Per aquest motiu, són objecte de publicació:

  • Una declaració institucional, aprovada pel Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme en data 30 de novembre de 2022, com a entitat potencialment executora dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR),  proclamant una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció i assumint el compromís de mantenir els estàndards més elevats de qualitat jurídica, ètica i moral, i adoptar els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, així com desplegar les mesures idònies contra el frau i la corrupció; així com l'acord d'aquest òrgan de submissió íntegra per part del Consorci Sanitari del Maresme al Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, aprovat per l'ACORD GOV/19/2022, d'1 de febrer.
  • Un acord del Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme de data 28 de febrer de 2024 d'aprovació de l'aplicació del Pla de mesures antifrau de la Generalitat de Catalunya en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència al Consorci Sanitari del Maresme.

Documentació important:

Declaració institucional de lluita contra el frau

Resolució aprovació mesures antifrau