Avís legal

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comuniquem que el present lloc web és propietat de:

Consorci Sanitari del Maresme

 • Carretera de Cirera, 230 - 08304 Mataró
 • CIF: Q5856428G 
 • Telèfon: 937 417 700
 • Correu de contacte: comunicacio@csdm.cat
 • Centre autoritzat: H08002897

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (des d'ara, els 'Continguts') d'aquesta web són propietat del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat el seu ús i queden protegits per la legislació espanyola en matèria de Propietat intel·lectual.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i mitjà tècnic, sense l'autorització del CSDM, d'acord amb el que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

El manteniment, edició, actualització, revisió i difusió de la informació disponible en aquest website es realitzarà de forma periòdica per part de Daniel Olea (Tècnic de Comunicació) i amb la validació de Josep Ma. Ibáñez (Director Assistencial - No. col·legiat: 25.145). Al peu del web es podrà trobar la última data d'actualització.

Condicions d'utilització

De la informació

L'accés a aquesta plana implica, l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització d'aquesta web, que es detallen a continuació:

 • Tots els continguts d'aquesta plana, imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element, son propietat del CSdM, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L'accés als continguts d'aquest website no transfereix cap dret sobre els mateixos.
 • Queda prohibida la reproducció, excepte per ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquesta plana sense el consentiment exprés i per l'escrit del propietari del website.
 • Queden prohibides, a títol merament enunciatiu els següents comportaments:
  • La reproducció total o parcial dels continguts de la plana, en qualsevol format.
  • La difusió dels textos publicats en aquesta web sense indicar-ne la font.
  • La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma íntegra o parcial.
 • La realització d'enllaços sols és permetrà a la plana principal del website quedant prohibida la realització de pràctiques de framming, deep-linking que indueixin a error sobre l'origen dels continguts.
 • L'establiment d'enllaços en cap moment implicarà cap mena de relació amb el CSdM, col·laboració o suport. No és permetrà la realització d'un enllaç que de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l'entitat.
 • Queden prohibits els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre el CSdM o qualsevol dels seus col·laboradors.
 • El CSdM revisa i actualitza la informació continguda en aquest website periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia, en conseqüència no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d'aquesta plana.
 • El present website queda sotmès a l'establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona, seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d'aquesta plana.
 • Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter general, informatiu i apte per a qualsevol públic que vulgui conèixer el CSdM i el seu dia a dia. En cap cas substitueix la prestació d'un servei d'assessorament sanitari o assistencial de cap tipus, pel que aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l'Usuari.
 • El CSdM no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

De la qualitat del servei

L'accés al Portal no implica l'obligació, per part del CSdM, de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics.

El CSdM no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

De la disponibilitat del Servei

L'accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon al CSdM. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

El CSdM no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari, que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions, que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts i serveis enllaçats a través del Portal

El servei d'accés al Portal inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (des d'ara, 'llocs enllaçats'). En aquests casos, el CSdM actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud, i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho al CSdM d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç. L'existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CSdM amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdors.

El CSdM no coneix els continguts, serveis i qualitat dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys ocasionats per la il·licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i/o inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats, ni per qualsevol altre perjudici que no sigui directament imputable a el CSdM.

Comunicació d'activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l'Usuari o qualsevol altre usuari d'Internet, tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines, els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral,  podrà posar-se en contacte amb el CSdM indicant els següents extrems:

 • Dades personals del comunicant: nom, adreça, telèfon i correu electrònic.
 • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat.
 • En el supòsit de violació de drets, tals com propietat intel·lectual i/o industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona distinta del comunicant.
 • Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant.
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta. La recepció per part del CSdM de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant. Així mateix haurà d'aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona distinta del comunicant.
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.
 • La recepció per part del CSdM de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

Enllaços de tercers a la web

Els usuaris que vulguin establir un enllaç al portal web de CSdM han de tenir en compte que aquest no implicarà en cap cas l'existència de cap relació entre CSdM i la pàgina on s'estableixi l'enllaç o el seu propietari, ni l'acceptació o prestació de cap servei o aprovació dels continguts.

No es podrà declarar o donar a entendre que el CSdM ha autoritzat de manera expressa, ha supervisat o ha assumit els serveis o informacions ofertes a la pàgina web en la que s'ubiqui l'enllaç. CSdM no es responsabilitza dels continguts o serveis oferts a la web on s'allotgi l'enllaç, incloent-hi la qualitat, exactitud, correcció o moralitat dels continguts. Ni tampoc dels danys que l'usuari pugui patir a causa de l'accés a les pàgines de tercers, on s'allotgin enllaços a les pàgines de CSdM. La pàgina en la que s'allotgi l'enllaç a les webs de CSdM, excepte autorització expressa, no podrà contenir el logotip, la imatge, marca o denominació de CSdM.

La pàgina on s'allotgi l'enllaç a les pàgines web de CSdM, no podrà tenir continguts ni oferir serveis de caràcter il·lícit, contraris a la moral o els bons costums socialment acceptats, ni contraris a drets de tercers.

Política de publicitat

El website "www.csdm.cat", propietat del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), no allotja cap tipus de publicitat ni pròpia, ni de tercers. No obstant, queda reservat el dret de poder inserir publicitat tot indicant-t'ho de forma explícita dintre de l'apartat "Avís Legal".

Versió de la informació: 01/2020