Acollida i ingrés a l’Hospital de Mataró

Acollida a l'ingrés hospitalari

Si vostè ingressa per una intervenció quirúrgica programada, en arribar indiqui el número de telèfon de la persona a qui vostè desitja que informem sobre la seva evolució mentre duri la seva hospitalització.

Si ve a visitar-se a Urgències, indiqui, al personal d'admissions, el nom i el telèfon de la persona que vostè desitja que rebi informació sobre el seu cas. Vostè entrarà sol per ser visitat i, si el metge valora que ha de romandre ingressat a l'hospital, informarà telefònicament a la persona que vostè hagi designat. Posteriorment, trucarem de nou  a aquesta persona per informar del número d'habitació on estarà ingressat.

Comunicació amb les famílies

COVID

  • De dilluns a divendres, entre les 8h i les 17h , trucarem a la persona de referència per informar sobre el seu procés mentre estigui hospitalitzat.

NO COVID

  • Cada dia, de dilluns a divendres, durant l’horari de visites dels familiars, el metge/essa donarà informació sobre el seu procés a la persona a qui vostè designi perquè s’informi diàriament, mentre estigui hospitalitzat.

Serveis a les habitacions

  • Telèfon. Els seus familiars el podran trucar al número 937 378 057; sortirà un missatge demanant el número d'habitació.

Pertinences

A l'habitació, vostè haurà de tenir:

  • Llistat de la medicació que pren habitualment.
  • Raspall de dents, dentifrici i pinta.
  • Pròtesi dental i/o auditiva amb els seu estoig i material de neteja.
  • Ulleres, telèfon mòbil, auriculars per a la TV, dispositius electrònics, llibres,...

Objectes de valor

Vostè no ha de tenir objectes de valor a l'habitació. En casos excepcionals, pot sol·licitar a la infermera la custòdia d'aquests objectes, que es realitza per part del Servei de Seguretat de l'hospital. L'hospital no es farà càrrec dels objectes perduts si no estan custodiats.

Casos excepcionals, per als quals sí es permeten les visites

Només es permetrà l'acompanyament dels pacients ingressats en cas de: final de vida, part, menors d'edat, usuaris del programa CUIDA'M i altres casos especials que seran valorats pel personal assistencial responsable.

Informació actualitzada a 16 de febrer de 2022