Qui som

Els primers hospitals

La història sanitària de Mataró i la seva àrea d'influència com a capital del Maresme va lligada a la construcció de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena al segle XVII , si bé l'actual edifici, ubicat al centre de la vila, es va bastir a mitjan segle XVIII. L'Aliança Mataronina, una mutualitat de previsió social, fundada l'any 1909, va construir l'edifici actual el 1964, també al centre de la zona urbana. Aquestes estructures físiques van quedar obsoletes davant els requeriments d'un hospital d'aguts modern.

L'Hospital de Mataró

L'abril del 1999, es va començar a traslladar l'activitat hospitalària de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena i de l'Aliança Mataronina a un nou equipament, que avui és un dels hospitals comarcals de Catalunya més moderns, l'Hospital de Mataró. Gràcies a les facilitats de les noves instal·lacions i a la il·lusió renovada dels professionals, es van poder emprendre noves línies de treball, totes adreçades a completar i millorar l'atenció a la ciutadania. Des d'aquest nou centre es va poder créixer en activitat, però no només en termes quantitatius, tan significatius en el cas de les urgències i dels parts, sinó que, sobretot, hi va haver una millora de la qualitat.

El Consorci Sanitari del Maresme: cap a una atenció integral

Paral·lelament, es va iniciar el desplegament de l'atenció als problemes de salut mental, com a part indissociable de l'atenció integral de la persona. El Consorci també es va obrir a l'atenció primària, el primer graó de l'assistència, on es poden resoldre la majoria de problemes de salut i on els ciutadans poden trobar un consell sanitari més immediat. Un exemple és l'adequació de l'antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena com a centre sociosanitari amb noves modalitats d'atenció. La constitució de la Fundació Jaume Esperalba va obrir les portes a la recerca des del Consorci i a la possibilitat d'introduir altres serveis sanitaris que complementin l'actual oferta assistencial pública.

La Fundació Salut

La Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) és una fundació privada sense ànim de lucre creada l'any 2000 que té, entre les seves finalitats, promoure la recerca en àmbits vinculats a la salut i al desenvolupament dels sistemes d'informació i de les noves tecnologies.

En el si d'aquesta Fundació hi ha la Unitat de Recerca que té la missió d'impulsar i promoure la posada en marxa de nous projectes de recerca de qualitat en l'àmbit de la salut, així com consolidar aquelles línies de recerca biomèdica que ja tenen una trajectòria al CSdM.