Estructura i organigrames

Consell Rector

És nomenat president/a del Consell Rector un dels seus membres, designat per la persona titular del Departament de Salut a proposta del director/a del Servei Català de la Salut (finalització del mateix a l’octubre del 2021).

És nomenat vicepresident/a del Consell Rector un dels seus membres, designat per l'Ajuntament de Mataró (finalització del mateix al juliol del 2023). 

És nomenat secretari/a un membre o no del consell rector.

Aquests càrrecs tenen una durada de 4 anys i poden ser reelegits per  l'òrgan que hagi de nomenar-los per igual període de temps.

Composició del Consell Rector:

 • President i representant del Servei Català de la Salut: Joaquim Casanovas
 • Vicepresident i representant de l'Ajuntament de Mataró: David Bote
 • Representant de la Gerència del Consorci Sanitari del Maresme: Rafael Lledó
 • Secretària: Vivian Sans 
 • Representants del Servei Català de la Salut: Clara Pujol, Joan Puigdollers, Maribel Nieto, Marc Soler, José Arturo Míguez
 • Representants de l'Ajuntament de Mataró: Elisabet Ruiz i Laura Seijo
 • Representant del Consell Comarcal del Maresme: Marta Paset

Organigrama del Consell Rector

*Última actualització: agost de 2023

Direcció

Composició de l'Equip Directiu:

 • Presidència: Joaquim Casanovas
 • Gerència: Rafael Lledó
 • Adjunt a Gerència: Jordi Valls
 • Direcció de Comunicació i RSC: Johanna Cáceres
 • Direcció Mèdica Hospitalària: Mònica Ballester
 • Direcció d'Infermeria: Daría Rubio
 • Direcció de Salut Mental i Addiccions: Javier Labad
 • Direcció d’Atenció Primària: Emili Burdoy
 • Direcció Sociosanitària: Ramon Cristòfol
 • Direcció de Gestió de Pacients: Marta Olivares
 • Direcció de Persones: Marta Argilés
 • Direcció de Docència, Recerca i Innovació: Pere Clavé
 • Direcció d’Operacions i Direcció de Serveis Generals i Infraestructures: David Barrachina
 • Direcció Econòmica Financera: Antoni López
 • Direcció d'Informàtica i Sistemes d'Informació: Francesc Moya

*Última actualització: juliol de 2023