Centres

Salut Mental i Addiccions

Contacta’ns

Carretera de Cirera, 230

08304 Mataró

Tel. 937 417 786

Com arribar

Horari de visites

De dilluns a divendres, de 8.00 a 17.00 hores.

Centres

Atenció a les Drogodependències
Edifici Ambulatori (Planta 1)
Carretera de Cirera, 230
08304 Mataró
Tel. 937 417 786
Fax 937 417 711

Salut Mental d'Adults
Edifici Ambulatori (Planta 1)
Carretera de Cirera, 230
08304 Mataró
Tel. 937 417 786
Fax 937 417 711

Salut Mental Infantojuvenil
Edifici Ambulatori (Planta 1)
Carretera de Cirera, 230
08304 Mataró
Tel. 937 417 786
Fax 937 417 711

Hospital de Dia d'Adults
Edifici Ambulatori (Planta 0)
Carretera de Cirera, 230
08304 Mataró
Tel. 937 417 786
Fax 937 417 711

Hospital de Dia Infantojuvenil
Edifici Ambulatori (Planta 0)
Carretera de Cirera, 230
08304 Mataró
Tel. 937 417 786
Fax 937 417 711

Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI)
Edifici Ambulatori
Carretera de Cirera, 230
08304 Mataró
Tel. 937 417 786
Fax 937 417 711

Salut Mental i Addiccions d'El Masnou
Edifici Centre d'Atenció Primària d'Ocata
Carrer de Torrent de Can Gaio, 17
08320 El Masnou
Tel. 937 417 787

Tipus d'atenció

 • Atenció hospitalària
  • Unitat d'urgències psiquiàtriques i atenció en crisi
  • Unitat d'aguts
  • Unitat de subaguts
  • Unitat d'aguts infantil i crisis d'adolescents
  • Hospital de dia d'adults
  • Hospital de dia infantojuvenil
 • Atenció ambulatòria
  • Centre de Salut Mental d'Adults de Mataró (CSMA)
  • Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Mataró (CSMIJ)
  • Centre d'Atenció a les Drogodependències de Mataró (CAS)
  • Salut Mental i Addiccions de El Masnou
   • Consulta de Salut Mental Infantojuvenil al CAP d'Ocata
   • Consulta d'addiccions al CAP d'Ocata (CAS)
  • Servei Especialitzat en Salut Mental per a la Discapacitat Intel·lectual (SEMS-DI)
  • Unitat d'Addiccions Conductuals i Joc Patològic