Propòsit, visió i valors

Propòsit

Som una organització del Maresme, de titularitat pública, compromesa a millorar la salut i el benestar de les persones i de la comunitat mitjançant l’atenció sanitària, l’atenció social, la docència i la recerca.

Visió

Ser un referent de confiança per als ciutadans i de prestigi per als professionals i assolir resultats excel·lents en salut, científics i acadèmics.

Valors

Vetllem per facilitar l'accés als nostres serveis, pel tracte considerat i respectuós als pacients i per la seva seguretat.

Exigim dels nostres professionals compromís amb la feina, responsabilitat i posicionament ètic, els facilitem el treball en equip i promovem el seu desenvolupament professional.

Cerquem l'efectivitat en les nostres actuacions, som transparents amb la societat a qui ens devem i cerquem la millora contínua dels serveis que proporcionem.