Estatuts

Resolució de 12 de maig de 2016, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 10 de maig de 2016, d'aprovació dels Estatuts del Consorci Sanitari del Maresme. 

Estatuts del Consorci Sanitari del Maresme