Eutanàsia

Els grans avenços de la medicina permeten allargar la vida com mai no s'havia pogut fer. El Sistema de Salut de Catalunya, vetlla per a que durant l'etapa del final de la vida, la voluntat de la persona sigui respectada i es promogui i faciliti la seva participació en la presa de decisions. Aquest procés de final de vida queda recollit a la Llei orgànica de regulació de l'Eutanàsia que va entrar en vigor el 25 de juny i que reconeix el dret del pacient a sol·licitar i rebre ajuda per morir en casos de malaltia greu i incurable que comportin un patiment greu, crònic i impossibilitant.

Amb l'objectiu de facilitar la informació més adequada per aquesta etapa de la vida, en aquest apartat trobareu diferents continguts i materials informatius:

Informació general sobre el procés d’eutanàsia al Consorci

Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia – BOE