Urgències a l'Hospital de Mataró

El temps d'espera per visita depèn de la prioritat determinada en el triatge i de l'estat dels pacients en procés assistencial. Els casos més greus s'atenen de forma immediata. Les pantalles informatives indiquen el temps d'espera real actual de les consultes de baixa gravetat segons especialitat (no el temps d'espera previst) i per tant és orientatiu.

Especialitat Pacients Temps d'espera
Cirurgia 19 2 h. 53 min.
Gine. i Obs. 4 -
Medicina 59 3 h. 15 min.
Pediatria 8 1 h. 9 min.
Salut Mental 3 1 h. 33 min.
Traumatologia 17 3 h. 10 min.

Total pacients: 110