Urgències a l'Hospital de Mataró

El temps d'espera per visita depèn de la prioritat determinada en el triatge i de l'estat dels pacients en procés assistencial. Els casos més greus s'atenen de forma immediata. Les pantalles informatives indiquen el temps d'espera real actual de les consultes de baixa gravetat segons especialitat (no el temps d'espera previst) i per tant és orientatiu.

Especialitat Pacients Temps d'espera
Cirurgia 15 1 h. 19 min.
Gine. i Obs. 2 53 min.
Medicina 26 53 min.
Pediatria 1 18 min.
Salut Mental 2 -
Traumatologia 6 21 min.

Total pacients: 52