Visitar a un familiar ingressat

Tot i que hi ha una normativa de visites general, cal que reviseu el règim de visites específic per a cada centre, que pot variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

No obstant, hi ha un règim de visites especial per als pacients ingressats en cas de: final de vida, part, menors d'edat, usuaris del programa CUIDA'M i altres casos especials que seran valorats pel personal assistencial responsable.

 1. Un únic acompanyant per pacient. 
 2. Obligatori l'ús de la mascareta durant tota la visita.
 3. Rentat de mans amb freqüència.
 4. Està totalment prohibit portar cap tipus d’aliment als pacients ingressats.

Carretera de Cirera, 230
08304 Mataró
Tel. 937 417 700

Unitats d'hospitalització

 • El pacient NO té COVID-19: pot rebre una visita cada dia de 12.00 a 20.00 hores.
 • El pacient SÍ té COVID-19: pot rebre una visita en dies alterns de 18.00 a 20.00 hores. Els dies alterns es distribueixen de la forma següent: llit 1 en dies senars; llit 2 en dies parells.

A la Unitat de Cures Intensives

Els horaris de visita són de dilluns a diumenge:

 • de 6.45 a 7.15 hores
 • de 13.00 a 14.00 hores
 • de 18.00 a 19.30 hores
 • de 21.30 a 22.00 hores

No es permet l'entrada de menors de 14 anys.

A Psiquiatria

 • Els horaris de visita s'establiran en funció dels criteris establerts per la mateixa Unitat.
 • No es permet l'entrada de menors de 14 anys.

Hospital, 31
08301 Mataró
Tel. 937 582 800

Unitats d'hospitalització

 • El pacient NO té COVID-19: pot rebre una visita cada dia de 12.00 a 20.00 hores.
 • El pacient SÍ té COVID-19: pot rebre una visita en dies alterns de 18.00 a 20.00 hores. Els dies alterns es distribueixen de la forma següent: llit 1 en dies senars; llit 2 en dies parells.

En cas que us hagin avisat de l'agudització d'algun familiar, podeu trucar a l'intercomunicador de la porta principal per tal que us puguin obrir.

Muralla de Sant Llorenç, 15
08301 Mataró
Tel. 937 902 618

Podeu visitar els vostres familiars:

 • Tots els dies de la setmana de 10.00 a 13.00 hores i de 15.30 a 18.30 hores
 • S'habilitat al jardí de la residència un espai per gaudir de les visites. És necessari demanar hora per fer la visita, perquè l'espai és limitat.
 • En totes les zones de les residències s'autoritzaran les visites quan el suport i el procés d'atenció a les persones ho aconsellin i, especialment, en situació de final de vida.

Condicions generals per poder fer visites durant fase de mitigació:

 • Per accedir al centre cal declaració responsable signada.
 • Màxim 2 visitants per resident de forma simultània (excepte en menors, que han d'anar acompanyats, on es podrà incrementar aquest nombre).
 • Per als familiars i visitants no vacunats, la recomanació és de realitzar un TAR a l'entrada.

Els canvis d'aquesta normativa dependran de les directrius del Departament de Salut.