Visites i acompanyants al Servei d'Urgències

Carretera de Cirera, 230
08304 Mataró
Tel. 937 417 700

Informació general

L'Hospital de Mataró disposa d'un Servei d'Urgències durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, per atendre-us si teniu un problema de salut urgent o una emergència. Heu de portar sempre la targeta sanitària individual (TSI).

En arribar, registrarem les vostres dades i el motiu de la visita i us facilitarem un braçalet identificatiu per a la vostra seguretat. Tot seguit, un professional sanitari valorarà el vostre estat clínic i sereu atès per ordre de gravetat, no d'arribada.

Sempre que sigui possible, porteu els informes mèdics que tingueu d'altres centres i la medicació que preneu.

Podeu consultar els temps d'espera al Servei d'Urgències i també disposeu de pantalles informatives a la sala d'espera.

Informació per al pacient

A la sala d’espera,

  • Cal que us mantingueu asseguts a la zona que us indicaran.
  • Podeu fer servir el lavabo que es troba a la mateixa zona de la sala d'espera.

Per accedir als boxos d'Urgències

  • Heu de mostrar al personal administratiu la polsera identificativa.
  • Podreu estar acompanyayts d’una persona en tot moment.

Respecteu les mesures de protecció:

  • Mascareta quirúrgica col·locada per sobre del nas.
  • Solució alcohòlica en entrar i sortir.

Acompanyants i visites

Els pacients, siguin Covid positiu o no, poden estar acompanyats d’una persona en tot moment.

  • Els administratius de la recepció ús lliuraran una targeta que autoritza la persona portadora a accedir a l'àrea de boxos per acompanyar el pacient.
  • La targeta és única i transferible entre els familiars de la persona ingressada. No hi podrà accedir cap persona que no la porti.

El nombre d'acompanyants s'ha limitat a una única persona per pacient a fi de garantir la tranquil·litat i la seguretat del Servei d’Urgències i evitar aglomeracions que dificulten la feina dels professionals.

Normativa dintre del Servei

  • Està permès un acompanyant per pacient.
  • L'acompanyant ha de romandre dins del box: no pot deambular pel Servei, ni sortir o entrar del mateix.

Si teniu un problema de salut menys urgent us atendrem, dins de l'horari laboral, al vostre centre de salut. Podeu contactar amb nosaltres presencialment o telefònicament de 8.00 a 20.00 hores.

CAP Mataró Centre Camí Ral, 208-210
08301 Mataró
Tel. 937 555 190
CAP Cirera-Molins Frederic Mistral, 4
08304 Mataró
Tel. 937 575 554
CAP Argentona Joan Fuster i Ortells, 1
08310 Argentona
Tel. 937 561 092

Un professional us atendrà a la recepció del centre, us demanarà les vostres dades i el motiu de la visita i valorarà si heu de ser visitat per l'equip d'urgències o bé si us ha de programar una visita amb un professional assistencial.

Heu de portar sempre la targeta sanitària individual (TSI).