Quan anar a urgències

Una urgència és un problema de salut que requereix atenció mèdica amb rapidesa, però no totes les urgències tenen el mateix nivell de gravetat. Per això, quan tinguis una urgència mèdica, i abans d'anar a l'hospital, truca sempre al 061.

Què és el 061?

És el telèfon del servei CatSalut Respon, que està atès per un equip mèdic i d'infermeria, i que funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. A partir de la informació que proporcionis, ells t'indicaran quina és la millor manera d'atendre el teu cas.

Quan haig d'anar a l'Hospital? 

Els hospitals estan preparats per atendre les urgències greus, tot i que, lògicament, atenen tot tipus de consultes. El millor és anar a l'hospital només quan cal: així ens estalviem cues innecessàries.

Quines alternatives tinc en cas d'una urgència no greu?

Per evitar esperes innecessàries, és recomanable que, si el cas és poc greu, t'adrecis als punts d'atenció urgent alternatius. En cas de dubte, truca sempre al 061 CatSalutRespon.

Quins són els punts d’atenció urgent no hospitalària?