Portal de transparència

Benvinguts i benvingudes al portal de transparència del Consorci Sanitari del Maresme i la Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme. Amb aquest portal posen a la vostra disposició tota la informació relacionada amb el seu funcionament, activitat, governació i gestió econòmica.

Hi trobareu sis grans blocs amb diversos subapartats:

Per què un portal de transparència?

En el Pla d'Acció 2013-2016 del CSdM, s'estableix com a prioritària l'adopció d'un model de governança obert i participatiu, en què l'accés a la informació pública per part de la ciutadania n'és un element fonamental. Els apartats s'han elaborat en compliment de la Llei 19/2013 i Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quins tipus de documents hi ha?

  • Documents oficials i normatius en vigor.
  • Comptes i pressupostos.
  • Altres documents considerats d'interès per al ciutadà, com ara memòries, protocols, informes, d'auditoria, plans estratègics o informació corporativa.