Inici / Formaciķ de postgrau i māster
Formaciķ de postgrau i māster

El Consorci Sanitari del Maresme, a més de la formació de grau, també potencia els estudis de segon i tercer cicles amb una oferta de postgraus i màsters en els quals participa.

 

Postgrau de Recerca i Innovació en Ciències de la Salut
El Postgrau de Recerca i Innovació en Ciències de la Salut (Fundació Salut-UAB) és semipresencial, consta de 32 ECTS i ha estat portat a terme a l’Hospital de Mataró. Se centra en l’assoliment dels coneixements bàsics en metodologia de recerca i innovació a fi de proporcionar les eines necessàries per afrontar treballs de recerca i/o una tesi doctoral. Els objectius definits estan alineats amb els establerts en els programes específics de la formació especialitzada en salut i compleix les directrius del Pla marc de gestió de la qualitat docent a Catalunya.

 

Per a més informació sobre el Postgrau de Recerca i Innovació en Ciències de la Salut pots consultar l’enllaç següent: [+informació]

 

Postgrau en Alteracions de la Deglució - Postgrad in Swallowing Disorders (English version)
La disfàgia orofaríngia és una condició poc reconeguda que pateixen 30.000.000 europeus, juntament amb les seves complicacions nutricionals i respiratòries. És molt important incrementar la conscienciació d’aquesta malaltia ja que pot comportar greus complicacions: pneumònia per aspiració, incrementar la incidència d’asfíxia, malnutrició i deshidratació; les quals poden causar la mort del pacient. La disfàgia també perllonga el temps d’hospitalització dels pacients i la necessitat d’assistència institucional.

 

Les poblacions de risc són, tant adultes com pediàtriques, que pateixen malalties neurodegeneratives, embòlia i malalties neurològiques no degeneratives, lesions cerebrals traumàtiques, pacients ancians (de més de 70 anys), pacients amb malalties de cap i coll (com tumors), pacients amb pneumònia recurrent i infeccions respiratòries.

 

Per a més informació sobre el Postgrau en Alteracions de la Deglució pots consultar l’enllaç següent: [+informació]

 

Màster de Psicologia General Sanitària
El CSdM és col·laborador de pràctiques del Màster de Psicologia General Sanitària que imparteixen la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull-Blanquerna. Aquesta titulació té com a objectiu la formació de graduats o llicenciats en Psicologia per tal que puguin exercir la professió sanitària segons allò que estableix la disposició addicional setena de la Llei general de salut pública 33/2011, de 4 d’octubre.