Cartera de serveis

ÀREA AMBULATÒRIA: CONSULTES EXTERNES

 > Àrea mèdica
   Al·lergologia
   Anticoagulació
   Aparell digestiu
   Cardiologia
   Dermatologia
   Endocrinologia
   Farmàcia
   Hematologia
   Hipertensió i malaltia renal
   Malalties infeccioses / HIV
   Medicina de l’esport
   Medicina Física i Rehabilitació
   Medicina interna
   Motilitat digestiva
   Neurologia
   Odontologia
   Oncologia
   Pneumologia
   Podologia
   Psicooncologia
   Reumatologia

> Especialitats quirúrgiques
   Anestesiologia
   Angiologia i cirurgia vascular
   Cirurgia general i digestiva
   Cirurgia oral i maxil·lofacial
   Cirurgia ortopèdica i traumatologia
   Cirurgia pediàtrica
   Cirurgia plàstica
   Clínica del dolor
   Obesitat mòrbida
   Oftalmologia
   Otorinolaringologia
   Patologia de la mama
   Proctologia
   Urologia

 

> Gabinets d’exploració
   Al·lergologia 
      • Tests de provocació medicamentosa
   Angiologia i cirurgia vascular
      • Arteriografia diagnòstica i terapèutica
      • Ecodoppler
      • Exploracions funcionals hemodinàmiques
   Aparell digestiu
      • Endoscòpia digestiva alta i baixa
      • CREP
   Cardiologia
      • Ecocardiografia
      • Ecocardiografia transesofàgica
      • Holter
      • Proves d’esforç
   Ginecologia i obstetrícia
      • Control benestar fetal
      • Ecografia
      • Fluxometries i estudis urodinàmics
      • Histeroscòpia
   Medicina interna
      • Monitorització ambulatòria de la pressió arterial
   Motilitat digestiva
      • Ecografia endoanal
      • Estudis de la deglució
      • Manometria esofàgica
      • pHmetría esofàgica
      • Tractaments amb biofeedback anorectal
   Neurologia
      • Doppler transcranial
      • Electroencefalografia
      • Electromiografia
   Oftalmologia
      • Angiografia de retina
      • Campimetria
      • Ecobiometria ocular
      • Làser cristal·lí i làser retina
      • Optometria
      • Teràpia DMAE
      • Tomografia de coherència òptica
   Otorinolaringologia
      • Audiometria
      • Endoscòpia ORL
      • Impedanciometria
      • Potencials evocats
   Pediatria
      • Ecocardiografia
   Pneumologia
      • Broncoscòpia
      • Poligrafia respiratòria
      • Proves funcionals respiratòries
   Psiquiatria
      • Teràpia electroconvulsiva
   Reumatologia
      • Capilaroscòpia
   Urologia
      • Cistoscòpies
      • Fluxometries i estudis urodinàmics

 

> Ginecologia i obstetrícia
   Control gestacional
   Diagnòstic prenatal
   Ginecologia
   Infertilitat
   Sol pèlvic

 

> Infermeria i dietètica
   Aparell digestiu
   Cures d’infermeria
   Diagnòstic ràpid del càncer
   Endocrinologia
   Estomes
   Neurologia
   Pneumologia
   Suport nutricional

> Pediatria i especialitats pediàtriques
   Cardiologia pediàtrica
   Endocrinologia pediàtrica
   Gastroenterologia pediàtrica
   Neonatologia
   Neurologia pediàtrica
   Pediatria general
   Pneumologia pediàtrica

 

ÀREA AMBULATÒRIA: HOSPITALS DE DIA I PROGRAMES

> Cirurgia menor

> Hospital de dia mèdic
   Unitat d’infeccions / HIV
   Unitat d’insuficiència cardíaca
   Unitat de diagnòstic ràpid
   Unitat de pacient fràgil i crònic complex
   Unitat de pneumologia

> Hospital de dia oncohematològic

> Programa de pacient crònic complex

 

> Unitat d’expertesa en síndromes de sensibilització central (Atenció a la fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica)

 

URGÈNCIES

> Urgències ginecològiques

> Urgències mèdiques

> Urgències obstètriques

> Urgències psiquiàtriques

> Urgències quirúrgiques

> Urgències traumatològiques

 


HOSPITALITZACIÓ

> Hospitalització convencional
   Angiologia i cirurgia vascular
   Cardiologia
   Cirurgia general, pediàtrica, plàstica i maxil·lofacial
   Cirurgia ortopèdica i traumatologia
   Geriatria
   Ginecologia
   Medicina interna
   Neurologia
   Obstetrícia
   Oftalmologia
   Oncologia
   Otorinolaringologia
   Pediatria
   Pneumologia
   Psiquiatria d’aguts: adults i infanto-juvenil
   Urologia

> Hospitalització específica
   Àrea d’observació d’urgències
   Neonatologia
   Unitat de cures intensives

 

ALTERNATIVES A L’HOSPITALITZACIÓ CONVENCIONAL

> Hospitalització a domicili

> Unitat de cirurgia sense ingrés
   Cirurgia general
   Cirurgia maxil·lofacial
   Cirurgia ortopèdica i traumatologia
   Cirurgia pediàtrica
   Cirurgia plàstica
   Cirurgia vascular
   Ginecologia
   Oftalmologia
   Otorinolaringologia
   Urologia

 

SERVEIS CENTRALS

> Anatomia Patològica
   Autòpsies
   Biòpsies
   Biòpsies intraoperatòries
   Citologies
   Gangli sentinella
   Immunohistoquímica

> Anestesiologia i reanimació

> Diagnòstic per la imatge
   Angiografia digital
   Ecografia
   Mamografia
   Ortopantomografia
   Radiologia contrastada
   Radiologia convencional
   RMN
   TC
   Telecomandament

> Farmàcia
   Farmàcia hospitalària
   Farmàcia hospitalària ambulatòria
   Programa de nutrició enteral

> Laboratori clínic
   Banc de Sang
   Bioquímica
   Hemostàsia
   Immunologia
   Microbiologia

> Medicina Física i Rehabilitació
   Aparell cardiovascular
   Aparell locomotor
   Aparell respiratori
   Logopèdia
   Teràpia ocupacional
   Unitat de medicina esportiva i biomecànica