Condicions de treball

Residents de Medicina, Psicologia, Psiquiatria i Farmàcia

 

Jornada laboral 
La jornada anual dels residents de tots els anys és de 1.688 hores.

 

Retribució 
1r any 15.915,69 euros bruts anuals
2n any 17.188,94 euros bruts anuals
3r any 18.780,51 euros bruts anuals
4r any 20.372,08 euros bruts anuals
5è any 21.963,64 euros bruts anuals

 

Residents d’Infermeria de Salut Mental i Llevadores

 

Jornada laboral
La jornada anual dels residents de tots els anys és de 1.668 hores.

 

Retribució 
1r any 13.507,84 euros bruts anuals
2n any 14.608,64 euros bruts anuals