Modificació de la convocatòria pública per a la cobertura de dos llocs de treball de fisioterapeuta per a l'àmbit d'Atenció Primària del CSdM. Referència: CSM039-23

Entitat/empresa
CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Detalls de la plaça
Bases de la convocatòria(PDF 513,82 Kb)
Termini

Inici: Dimarts 16 de de maig de 2023

Final: Dimecres 31 de de maig de 2023

Estat de la plaça

Adjudicada

Adjudicació de la plaça
Llistat puntuació final. Referència CSM039-23 (PDF 88,29 Kb)

MODIFICACIÓ DEL PUNT 6 DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA. ES PRORROGA EL TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE LA CONVOCATÒRIA FINS EL 31 DE GENER DEL 2024.