El Consorci s’adhereix a la campanya "Sense simptomatologia del tracte urinari, no maltractis"

Es tracta del lema escollit aquest any pel grup PROA i Infeccions Nosocomials de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) per celebrar el dia europeu de l'ús prudent dels antimicrobians, que se celebra demà, 18 de novembre.

Les infeccions urinàries constitueixen un important problema de salut que afecta milions de persones cada any i són la segona causa d'infecció més freqüent per darrere de les infeccions respiratòries.

Sovint, a la pràctica clínica diària dels hospitals i centres d'atenció intermèdia, es realitzen cultius d'orina sense una sospita clara d'infecció urinària, i es poden trobar casos de creixement bacterià que no corresponen a una infecció real. Durant molts anys, la tendència ha estat tractar aquests pacients amb la intenció d'evitar possibles complicacions posteriors, però l'evidència científica existent no recolza l'inici del tractament antibiòtic sistemàtic.

La importància dels símptomes. No es recomana iniciar el tractament amb antibiòtics sense un diagnòstic basat en la presència de simptomatologia compatible i el resultat d'una anàlisi d'orina. Fins i tot quan l'anàlisi d'orina indiqui que hi ha un germen, només ha de fer-se tractament amb antibiòtics quan hi hagi símptomes i signes d'infecció urinària. De no fer-se així, podem anar seleccionant gèrmens cada vegada més resistents en l'aparell urinari, cada vegada més difícils de tractar quan hi hagi una infecció real amb símptomes. 

Actuació a Sant Jaume. En relació amb la campanya d'aquest any, el grup PROA d'atenció intermèdia està fent un seguiment  de tots els pacients ingressats a l'Antic Hospital de Sant Jaume que tenen símptomes d'infecció urinària amb l'objectiu d'adequar el tractament antibiòtic a la sensibilitat dels microorganismes aïllats als cultius d'orina.

PROA al Consorci. Actualment, el Consorci participa en el Programa d'Optimització d'Antimicrobians (PROA) amb quatre grups de treball -hospitalari, pediàtric, comunitari i atenció intermèdia- i uns 30 professionals implicats. Alguns dels objectius d'aquests grups són monitoritzar la sensibilitat antibiòtica per tal de poder comparar centres de característiques similars, millorar l'adequació dels tractaments a la sensibilitat local, analitzar les tendències de sensibilitat al llarg dels anys i relacionar el consum d'antibiòtics amb les resistències bacterianes.

Imatge de la diada
Imatge de la diada
Pòster de la diada
Pòster de la diada