Article científic sobre l'impacte de la covid en els professionals del Consorci

L'estudi es va dur a terme entre l'abril del 2020 i el novembre del 2021

L'estudi de seroprevalença del SARS-CoV-2, que es va realitzar durant 18 mesos entre treballadors del Consorci, s'ha publicat en una revista internacional de referència. Tres característiques fan especial l'estudi: l'alta participació, l'alta adhesió a la vacuna,  i que ha estat realitzat per un equip multidisciplinari amb professionals d'infeccions, recerca, sistemes d'informació, laboratori i prevenció de riscos laborals.

A partir de la primera onada de la covid, i amb l'objectiu de vetllar per la seguretat dels nostres professionals davant del risc d'infecció, es va iniciar un estudi per disposar de dades que permetessin identificar, en cas necessari, accions addicionals de prevenció.

Característiques. L'estudi consta de dues accions complementàries: 1) qüestionari online  i 2) analítica per identificar la presència d'anticossos del SARS-CoV-2. L'accés per programar l'analítica i per realitzar el qüestionari era molt fàcil i es feia a través d' El meu portal de la intranet, on també cadascú podia consultar els resultats.

Resultats. En aquesta primera ronda van participar 1.962 persones (el 80% dels 2.455 empleats del Consorci i professionals d'empreses externes que treballaven als nostres centres). Els resultats van ser reveladors: el mes de juny del 2020 l'11% tenien anticossos del SARS-CoV-2 però, d'aquests, més d'una quarta part no sabien que havien estat infectats (havien estat asimptomàtics i, per tant, no havien pogut realitzar l'aïllament corresponent per prevenir el contagi d'altres persones).

Això va motivar reforçar les mesures per prevenir la infecció i tallar la cadena de transmissió tant entre professionals com entre aquests i els pacients.

La vacuna. Cinc mesos més tard, el nombre de professionals que havien passat la malaltia s'havia multiplicat per 2,5 i arribava al 27% de la plantilla. Aquest percentatge s'estabilitza a partir del febrer del 2021, amb la introducció de la vacuna, que va tenir una amplia adhesió entre els nostres professionals: es van vacunar el 89% dels professionals. Com a resultat, el novembre del 2021 el percentatge de persones que havien passat la malaltia era de 28,4%, el que també dona idea de la seva eficàcia.

 [+] Aquest estudi es va publicar el juny a l'European Journal of Public Health: Prevalence and risk factors of SARS-CoV-2 antibody responses among healthcare workers (June 2020-November 2021) - PubMed (nih.gov)