Servei pioner a l’Estat per prevenir la fragilitat i promoure l’autonomia entre la gent gran

La fragilitat és un problema de salut pública de primer ordre, que requereix d'una intervenció per reduir la taxa de discapacitat i dependència de la gent gran

A Espanya hi ha 9,3 milions de persones de més de 64 anys. La longevitat és un indicador de qualitat de vida, però també posa un repte a les societats benestants, ja que l'11% d'aquestes persones son fràgils i la majoria reuneixen vàries d'aquestes condicions: estan malaltes, prenen diversos medicaments, no s'alimenten adequadament, estan soles o tenen problemes de mobilitat o cognitius.

Un equip multidisciplinari de Consorci, experts en l'estudi i l'abordatge de l'envelliment, ha dissenyat un nou servei sanitari amb la finalitat que les persones d'edat avançada puguin gaudir d'una vida autònoma el major temps possible.  Aquest nou dispositiu per prevenir i atendre la fragilitat en persones grans representa una innovació per als sistemes sanitaris públics a Europa, i s'acaba de posar en marxa a l'Hospital de Mataró en fase de pilotatge gràcies al finançament dels fons europeus FEDER. L'objectiu final és que, si l'estudi valida l'eficàcia d'aquest abordatge integral i preventiu de la fragilitat, el nou dispositiu es pugui integrar en el sistema sanitari públic.

L'impacte social de la fragilitat. La fragilitat és una síndrome pròpia de l'envelliment i es caracteritza per un declinar progressiu de la funció de diversos orgns i sistemes. Això provoca una major vulnerabilitat per patir malalties, caigudes, fractures, complicacions postoperatòries, discapacitat, dependència i, fins i tot, un major risc de mort.

A Catalunya, l'11% de les persones de 65 anys o més són fràgils, i aquesta prevalença és superior en les dones i augmenta amb l'edat, superant el 50% en les persones majors de 80 anys. Es tracta, doncs, d'un problema de salut pública de primer ordre, que requereix d'una intervenció per reduir la taxa de discapacitat i dependència de la gent gran i, en conseqüència, pal·liar l'impacte social i econòmic de l'envelliment.

Estructura multidisciplinar. El nou Equip de Suport per a la Prevenció i Atenció Integral a la Fragilitat (ESPAI-fragilitat) està ubicat a l'Hospital de Mataró i compta amb un equip multidisciplinari: un metge de família, una infermera, dos fisioterapeutes, una treballadora social i una dietista. A més, un farmacèutic, un metge rehabilitador, un geriatre i un psiquiatre hi participen com a consultors del projecte.

Abordatge integral. Els tres centres d'atenció primària que gestiona el Consorci -Mataró Centre, Cirera-Molins i Argentona- identificaran quins dels seus pacients de més de 65 anys es troben en situació pre-fràgil i, per tant, compleixen un o dos dels cinc criteris de fragilitat: pèrdua de pes, pèrdua de força, cansament, poca activitat físicao alentiment de la marxa.

A aquestes persones se les programarà una visita a l'ESPAI-fragilitat, on se'ls farà una avaluació integral, en 5 eixos associats al risc de fragilitat:

  • Mèdic: hi ha comorbiditats (diverses malalties), dolor o depressió?
  • Farmacològic: prenen diversos medicaments? Són necessaris, interaccionen entre ells?
  • Nutricional: hi ha desnutrició?
  • Funcional: poden fer front a les activitats de la vida diària?
  • Social: disposen de suport familiar, social o institucional?
     

Enfocament preventiu. La fragilitat es mesura en una escala que va de l'estat de "robustesa" al de "dependència total". Les persones que participen en l'estudi es troben en situació pre-fràgil, i l'objectiu és prevenir que passin a l'estat de "fràgil". A partir de l'avaluació geriàtrica integral, a cada persona se'ls farà un seguit de recomanacions personalitzades amb l'objectiu de revertir l'estat de pre-fragilitat i prevenir la discapacitat i la depenència funcional.. Després d'aquesta primera avaluació, se'ls farà un seguiment cada dos mesos al llarg d'un any.

Estudi científic. En tractar-se d'una proposta nova, actualment inexistent en el sistema sanitari, s'acompanya d'un estudi científic per avaluar-ne l'eficàcia clínica. Hi participaran 400 persones a les quals es farà seguiment durant 12 mesos per valorar si aquesta intervenció aconsegueix prevenir la fragilitat, la discapacitat i la dependència funcional.

Normalment, el 20% de les persones en l'estadi pre-fràgil passen a fràgil al cap de l'any; la hipòtesi d'aquest estudi és que, amb l'avaluació integral i les recomanacions preventives, aquest percentatge es redueixi al 7%.

Projecte europeu. Aquesta intervenció s'emmarca en el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a les ciutats cuidadores, finançat amb fons FEDER de la Unió Europea: https://www.csdm.cat/ca/r-d-i/recerca/pect/

Professionals de l'ESPAI-fragilitat
Professionals de l'ESPAI-fragilitat