Diagnòstic i tractament innovador de la fragilitat i la disfàgia orofaríngia: per un envelliment saludable i autònom

Partint de la sòlida trajectòria del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) en la recerca sobre fragilitat i disfàgia, el CSdM lidera la intervenció Diagnòstic i tractament innovador de la fragilitat i la disfàgia orofaríngia: per un envelliment saludable i autònom en el marc del projecte "Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a les ciutats cuidadores". Es tracta d'un Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) coordinat per l'Ajuntament de Mataró.

Participants

Els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals. En aquest PECT, que lidera l’Ajuntament de Mataró, participen el TecnoCampus de Mataró, Eurecat, la Fundació Hospital i la Fundació Maresme. El Consell Comarcal del Maresme i la Fundació TIC Salut Social com a facilitadors en el territori i en l'àmbit d'especialització, respectivament.

Objectiu

Diagnòstic i tractament innovador de la fragilitat i la disfàgia orofaríngia: per un envelliment saludable i autònom és l'Operació núm. 4 d'aquest PECT. Té l'objectiu de desenvolupar solucions innovadores -basades en les TIC- que puguin ser transferides tant a la xarxa pública de serveis sociosanitaris, com també a les empreses del sector sanitari i d'altres sectors vinculats, com pot ser la indústria alimentària. Per això és contemplen quatre actuacions:

  1. La creació i validació d'una eina electrònica que permeti classificar automàticament l'estat de fragilitat de la població anciana, per determinar les necessitats de salut i el seu impacte econòmic.
  2. La posada en marxa d'una estratègia de prevenció i atenció integral a la fragilitat basada en el treball coordinat d'un equip multidisciplinar de professionals.
  3. L'aplicació d'intel·ligència artificial per identificar pacients ancians en risc de patir disfàgia orofaríngia a la ciutat.
  4. La recerca aplicada a l'adaptació de la dieta mediterrània per a la ciutadania amb disfàgia mitjançant els mercats, el comerç tradicional i la indústria alimentària.

Pressupost

El PECT “Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a les ciutats cuidadores” té un pressupost global de 4,6 milions d’euros i està subvencionat al 50% per la Generalitat de Catalunya a través dels Fons de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER). L’operació Diagnòstic i tractament innovador de la fragilitat i la disfàgia orofaríngia: per un envelliment saludable i autònom té un pressupost de 1.183.129,76 €, dels quals se subvenciona la meitat (el Consorci Sanitari del Maresme assumeix el cost de l'altra meitat).

Accions de difusió

Enllaços d’interés