1a Jornada Catalana del Codi Sèpsia

Jornada

L’Hospital de Mataró va partircipar activament en el disseny del codi sèpsia català i la nostra Unitat de Cures Intensives és referent en l’abordatge de les infeccions greus que causen fallida multiorgànica, pel disseny de protocols de detecció recoç i de coordinació amb altres centres.

De 9 a 17 hores BCIN, Badalona

Juan Carlos Yébenes és coordinador de la Comissió Assessora del Codi Sèpsia.

Programa (PDF 710,33 Kb)