Drets i deures

Pel que fa als drets i deures de la ciutadania amb relació a la salut i l'atenció sanitària, el Consorci Sanitari del Maresme adopta els del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

A Catalunya, els drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes estan recollits a la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

L'actual Carta, aprovada pel Departament de Salut i de la qual n'ha pres coneixement el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en la Sessió de 25 d'agost de 2015, actualitza l'elaborada el 2001. Aquesta revisió dona resposta a l'actual realitat social, marcada, principalment, pel paper cada vegada més actiu de les persones en la salut, i al canvi en el tipus de relació entre les persones i entre la ciutadania i les institucions, afavorit, sens dubte, per l'evolució de la tecnologia.

Carta de drets i deures

Resum de drets i deures (Català)

Resum de drets i deures (Castellà)