Atenció a la ciutadania

Servei especialitzat que ofereix atenció a la població usuària dels serveis del Consorci Sanitari del Maresme en qualsevol dels seus àmbits: Urgències, Hospitalització, Consultes Externes, Unitat de Cirurgia sense Ingrés, Hospital de Dia, Atenció Primària, etc.

Ofereix una atenció personalitzada, amb respecte als drets del pacient i guiant-se pels criteris d'equanimitat, tolerància, empatia i actitud d'escolta activa.

Objectius

 • Col·laborar en l'activitat bàsica assistencial.
 • Garantir el compliment d'una atenció integral i personalitzada.

Funcions

 • Vetllar pels drets dels ciutadans.
 • Facilitar vies de diàleg entre la institució i els ciutadans.
 • Assegurar l'accessibilitat dels serveis.
 • Situar-se com a punt de referència.
 • Contribuir a la millora de la imatge de la institució.

Tasques

 • Atenció directa al ciutadà.
 • Incorporar l'opinió dels usuaris (queixes, reclamacions, enquestes, suggeriments) com a instrument d'anàlisi i gestió.
 • Facilitar l'accés del pacient a la documentació clínica.
 • Detectar possibles disfuncions i proposar accions de millora.

Responsable

Anna González

Anna González

Cap de Servei

On trobar-nos

Planta 0 de l'Hospital de Mataró