15 professionals becats pel Consorci per poder investigar

El comitè del Programa d’intensificació ha decidit becar 15 treballs dels treballs presentats. Gràcies a aquestes beques, 7 infermeres, 3 metges, 2 psicòlegs, 1 dietista-nutricionista, 1 biòloga i 1 farmacèutica podran dedicar part de la seva jornada laboral a fer recerca clínica, innovació o a finalitzar la seva tesi doctoral.

El Programa d'Intensificació del Consorci, que es va posar en marxa el 2019, té una dotació de 100.000 € anuals per facilitar als professionals la realització de projectes de recerca o d'innovació. Els diners es destinen a contractar una persona que substitueix els professionals becats mentre aquests es dediquen als seus projectes de recerca.

Els becats d'aquesta edició són:

Aguirre, Esther. Infermera.  Humanització de l'UCI.  
Frías, Álvaro. Psicòleg clínic.    Projecte B·RIGHT: Validació clínica d'una aplicació mòbil en mostres clíniques i comunitàries amb alta desregulació emocional.  
Guanyabens, Nico.  Neuròleg. Fisiopatologia de la disfàgia orofaríngia. Del paper de la leucoaraiosis a l’avaluació neurofisiològica.  
Hernández, Helena. Infermera.  Procés de millora de la contenció mecànica en el CSdM.  
Lorenzo, Isabel. Biòloga.    Causes de l'estrès hiperosmòtic i la deshidratació intracel·lular i els seus efectes sobre la funció muscular, la capacitat funcional i la fragilitat en ancians de la comunitat.  
Llopis, Juan. Uròleg. Sistema d'avís de final de rentat vesical.  
Martínez, Jessica.  Dietista-nutricionista.  La deshidratació i els mecanismes fisiològics adaptatius de conservació de l'aigua com a factors de risc de resistència anabòlica, sarcopènia, fragilitat i declinar funcional en la població anciana.  
Méndez, Juan Arturo. Intensivista.  Avaluació del comportament de la variabilitat de la freqüència cardíaca durant el maneig en l'UCI de la Sèpsia/Xoc Sèptic (Estudi SÈPSIA-HRV).  
Moreno, Chari.  Infermera.  La fragilitat com a factor de mal pronòstic en els ancians amb càncer de còlon no metastàsic.  
Mundet, Lluís. Infermer. Estudi de la neurofisiologia anorectal a dones amb incontinència fecal. Efecte d'un nou tractament rehabilitador basat en l'estimulació magnètica no invasiva sobre la fisiologia, la severitat clínica i la qualitat de vida.  
Padilla, Marta.  Infermera.  Estudi sobre la variabilitat simptomàtica del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat en les diferents fases del cicle menstrual.  
Parra, Alba. Infermera. Projecte del pla d'adaptació i humanització del procés quirúrgic ambulatori dels pacients pediàtrics.  
Pérez, Laia. Farmacèutica. Complicacions gastrointestinals durant la transició de nutrició parenteral a nutrició enteral en pacients crítics.  
Ruiz, Mª Carmen. Infermera. Desigualtats en salut i la seva relació amb indicadors socioeconòmics a la comarca del Maresme (Barcelona). Estudi ecològic.  
Solves, Laia. Psicòloga clínica. Psicòloga clínica. Validació clínica d'una app de mòbil per l'automaneig de les crisis emocionals en pacients diagnosticats de Trastorn Límit de la Personalitat.  

Valoració i selecció dels projectes. A més del seu currículum, els candidats han acompanyat les sol·licituds d'una memòria del seu projecte i una carta de motivació, i un comitè format per Andreu Aloy, director de Planificació i Qualitat, Pere Clavé, director de Recerca, Ramon Boixeda, Xavier Labad, Francesc Rodríguez, Mateu Serra, Alberto Martin, Charo Diez, Marta Faixó  i Mari de la Torre, ha avaluat la qualitat científica-tècnica, l'aplicabilitat a la pràctica clínica i l'impacte científic-social.

PROJECTES D'INNOVACIÓ (INNOMED)

A més, dos professionals del Consorci participaran en el programa Innomed de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), que té com a objectiu acompanyar el desenvolupament de projectes d'innovació.

Els projectes seleccionats són: "Sistema d'avís de final de rentat vesical", liderat per Juan Llopis; i "Desenvolupament del primer compost bioactiu per al tractament de la disfàgia orofaríngia", de la Noemí Tomsen.

Programa d'intensificació
Programa d'intensificació