Participa en les prioritats de la sanitat del futur

Cal respondre abans del 18 de febrer a l'apartat "Procés de participació obert" del web del Pacte Nacional de Salut

A través d'un qüestionari online, que cal respondre abans del 18 de febrer, el Govern ha endegat un procés participatiu per definir els reptes del sistema públic de salut que cal afrontar a curt, mig i llarg termini. L'objectiu és acordar al Parlament un seguit d'accions que es tirarien endavant i es respectarien independentment dels cicles polítics i que s'aprovarien sota el nom de Pacte Nacional de Salut.

El qüestionari es fonamenta en el Document de bases adjunt a aquesta notícia que, si voleu, podeu llegir abans de respondre. No cal respondre totes les preguntes, sinó que us  podeu centrar en aquells aspectes que coneixeu més o que considereu més crítics. La data límit és diumenge vinent, 18 de febrer.

Què és un Pacte Nacional de Salut? És un document que recull els principis d'actuació i els objectius que han de guiar la política sanitària de les properes dècades i, també, defineix les accions que cal desenvolupar per assolir-los. Tots els partits polítics es comprometen a respectar-lo i treballar pel seu compliment, independentment si estan al govern o a l'oposició, per tant, els diferents programes polítics s'ajustaran a aquest marc i no l'alteraran.

El procés participatiu. Abans d'arribar al Parlament, però, i després d'un primer treball de diagnosi i avaluació amb 54 experts, s'inicia un procés participatiu obert a la ciutadania.

[+] Pacte Nacional de Salut. Departament de Salut (gencat.cat)

Document de bases del Pacte Nacional de Salut (PDF 1,29 Mb)