La primera start-up sorgida del Programa d'Innovació del Consorci, rep 100.000 euros de la Generalitat per al seu desenvolupament

Aquesta spin off del Consorci facilitarà el diagnòstic de malalties geriàtriques

AIMS-Medical (Artificial Intelligence Massive Screening) neix del projecte de l'infermer Alberto Martín, que consisteix en el desenvolupament d'un algoritme que empra la intel·ligència artificial per identificar els pacients ancians amb risc de patir disfàgia. Aquest software (AIMS-OD), ja està validat i s'està aplicant a l'Hospital de Mataró en el marc del projecte PECT "Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a les ciutats cuidadores", finançat través dels Fons de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER).

Diagnòstic de malalties geriàtriques. Aquesta spin off del Consorci ha guanyat la subvenció "Start-up Capital per a empreses tecnològiques emergents 2023" que atorga l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, amb 100.000 euros per finançar el pla de negoci de la companyia per als anys 2023-2024. L'objectiu és desenvolupar tecnologies de cribratge massiu que capacitin als professionals sanitaris per millorar el diagnòstic de malalties relacionades amb les síndromes geriàtrics. La tecnologia proposada és una plataforma de serveis de suport al diagnòstic clínic basats en intel·ligència artificial, que utilitza mètodes d'aprenentatge automàtic supervisat per a predir el risc de patir una o diverses patologies en pacients hospitalitzats i de l'atenció primària.

Problemàtica a resoldre. S'estima que només el 20% dels pacients hospitalitzats amb disfàgia són cribrats, diagnosticats i, per tant, tractats de forma adient. Actualment, no es realitza un cribratge sistemàtic perquè els procediments estan basats en entrevistes i qüestionaris, són lents, de baixa precisió i requereixen elevat nombre de recursos humans. L'objectiu és, doncs, millorar l'infradiagnòstic de la disfàgia, així com de la pneumònia per aspiració i la malnutrició associades a la disfàgia i que són les seves principals complicacions.

Alberto Martín
Alberto Martín