Més de 200 maresmencs són tractats a l'Hospital de Mataró per epilèpsia

Avui, 13 de febrer, és el Dia Internacional de l'Epilèpsia, una malaltia cerebral que es caracteritza per una predisposició permanent per presentar crisis epilèptiques i per les seves conseqüències  neurobiològiques, cognitives, psicològiques i socials. En el video adjunt us donem consells de com actuar davant una crisi.

Durant el 2022, el servei de Neurologia de l'Hospital de Mataró va atendre un total de 223 pacients per aquesta patologia, dels quals 26 es van visitar per primera vegada -nou diagnòstic- i la resta va tenir visites de seguiment.

Com actuar davant una crisi. Desiree Muriana, neuròloga de l'Hospital de Mataró, ens explica en el vídeo adjunt com hem d'actuar davant d'una crisi epilèptica i quan hem d'avisar a una ambulància.

Les cinc pautes d'actuació principals són:

  1. No deixar sol al pacient i evitar que pugui caure
  2. No intentar controlar els seus moviments, només retirar els objectes amb què es pugui fer mal
  3. No introduir-li mai res a la boca
  4. Controlar el temps de durada de la crisi. Si arriba als 5 minuts, trucar a una ambulància
  5. Col·locar al pacient de costat

Prevalença de la malaltia. L'epilèpsia afecta tant infants com adults, però acostuma a iniciar-se a edats primerenques de la vida. És una malaltia que afecta unes 350.000 persones a tota Espanya i a més de 50 milions al món. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada deu persones pateix una crisi epilèptica al llarg de la seva vida.