És la MPOC un factor protector en la infecció per coronavirus?

Els autors formen part del grup transversal de recerca Covid-19

El broncodilatador bromur de tiotropi, que s'utilitza habitualment per tractar la MPOC, podria tenir efectes beneficiosos per tractar la Covid, tal com mostra un estudi realitzat per Ramon Boixeda, Lluís Campins, Jordi Juanola i Lluís Force, que s'emmarca en la campanya "Superem junts la Covid al Maresme".

Un equip multidisciplinar format per internistes, pneumòlegs i farmacèutics han analitzat si els medicaments que s'utilitzen per tractar la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) també poden protegir davant de la infecció del SARS-CoV-2. Els primers resultats apunten al bromur de tiotropi, tal com s'explica en un article publicat a la "Revista clínica española".

S'hi han analitzat els 487 pacients que van estar ingressats a l'Hospital de Mataró per Covid del 10 de març al 22 d'abril. D'aquests, 25 tenien MPOC (el 5%), un percentatge que es considera baix si el comparem amb altres infeccions respiratòries com, per exemple, la grip. L'objectiu de la recerca era esbrinar si els malalts de MPOC tenen alguna característica que contribueix  a la menor infecció. En aquest sentit, s'identifiquen tres factors:

  1. El confinament, que ha reduït el risc de contagi d'aquestes persones més vulnerables.
  2. La resposta immune a la MPOC. El sistema immunològic respon de forma diferent davant de cada malaltia i sembla que la resposta immune a la MPOC o bé evitaria la infecció d'aquests pacients per SARS-CoV-2, o bé faria que els símptomes fossin més lleus.
  3. Els medicaments inhalats (corticoids i broncodilatadors). S'ha comparat el tractament que reben els pacients MPOC ingressats per Covid a l'Hospital de Mataró amb el de pacients que només tenen MPOC i que han estat ingressats en d'altres centres. Només el 12% dels pacients ingressats a Mataró amb Covid + EPOC utilitzen el broncodilatador Bromur de Tiotropi; aquest percentatge és significativament inferior al que mostren les dades d'altres centres (entre el 29,5%  i el 31,7% dels malalts ingressats només per MPOC).
    Aquest fet podria indicar que els pacients de MPOC que prenen Tiotropi estan millor protegits contra la infecció per SARS-CoV-2.

Els investigadors del Consorci proposen aprofundir la recerca en aquesta línia per comprovar si, realment, aquest broncodilatador podria ser efectiu contra la Covid.

Acció conjunta en recerca sobre Covid. Durant la pandèmia s'ha constituit el Grup de Recerca Covid-19, que integra diferents equips investigadors del CSdM i aplega, per tant, recursos de diferents àmbits de coneixement.

L'activitat d'aquest equip transversal de clínics i investigadors constitueix un dels tres eixos de la campanya anual d'Impulsem la recerca amb impacte local, que el 2020 es dedica a la Covid-19 amb el lema "Superem junts la Covid al Maresme". L'objectiu és millorar a la comarca del Maresme l'abordatge de la malaltia, de les seves seqüeles i de la relació amb les famílies.

Els altres dos eixos de la campanya són l'assistencial i el social. [Notícia de la campanya]

[+] Article complet: "¿Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica un factor protector  en la infección por SARS-CoV-2? La importancia del tratamiento broncodilatador". Revista Clínica Española, 9 de juliol de 2020.