Demanar una segona opinió mèdica

En determinades circumstàncies d'especial gravetat podeu demanar una segona opinió a un altre metge o metgessa sobre el diagnòstic o el tractament de la vostra malaltia. Aquesta segona opinió mèdica és l'informe emès per aquest facultatiu amb la finalitat de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.

En quines circumstàncies podeu demanar una segona opinió mèdica?

  • Si us diagnostiquen una malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central, sense tractament curatiu, o un càncer maligne (si és càncer de pell, només la podeu demanar si es tracta d'un melanoma).
  • Si us han d'operar de cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular o cirurgia oftàlmica.
  • Si us han prescrit la necessitat d'un trasplantament.
  • Si us han diagnosticat una malaltia minoritària (incloent-hi les d'origen genèric). S'entén per malaltia minoritària aquella que comporta perill de mort o d'invalidesa crònica i que, com a molt, té una incidència de cinc casos per cada deu mil habitants.

Qui pot demanar una segona opinió?

La persona malalta i, si aquesta no ho fa, el cònjuge o la parella de fet o familiars directes que tinguin representació legal, així com qualsevol persona en qui hagi delegat de manera expressa la persona malalta.

Com tramitar la sol·licitud?

A la Unitat d'Atenció a l'Usuari podeu rebre assessorament sobre aquest tràmit i us informaran dels centres de referència que el CatSalut té assignats segons la vostra patologia, entre els quals en podreu triar un. Per a cada especialitat podreu optar com a mínim entre dos centres. Sempre que sigui possible es respectarà l'elecció que hàgiu fet. No podeu triar en cap cas un centre diferent dels de la llista que us han donat.

La Unitat d'Atenció a l'Usuari tramita la sol·licitud al CatSalut, que l'estima o desestima i, en cas favorable, designa el centre sanitari encarregat de donar-vos la segona opinió sobre el diagnòstic o les alternatives terapèutiques. En cas que el centre sanitari que hagi de donar la segona opinió us demani més proves diagnòstiques, us les faran amb caràcter preferent.

Efectes de l'informe de segona opinió

L'informe de segona opinió pot:

  • Confirmar el diagnòstic i/o tractament indicats inicialment.
    Si la segona opinió confirma el diagnòstic o el tractament que ja teníeu, rebreu l'atenció sanitària al centre que us atenia. No podreu canviar de centre.

  • Emetre un diagnòstic diferent a l'inicial o bé oferir noves alternatives terapèutiques.
    Si la segona opinió mèdica és diferent de la primera, podreu triar entre rebre l'atenció o el tractament al centre que ja us atenia o al centre que ha establert el nou diagnòstic.

Si decidiu seguir el tractament en un altre centre, ho heu de comunicar a la Unitat d'Atenció a l'Usuari per tal que n'informi el metge responsable de la vostra atenció.