Cardiologia

És l'especialitat de la medicina que diagnostica i tracta els problemes cardíacs.

Utilitza tècniques com ara:

  • Ecocardiografia
  • Ecografia d'estrès
  • Ecocardiografia transesofàgica
  • Holter
  • Proves d'esforç

Totes aquestes tècniques són practicades al nostre centre. D'altres, també indicades pels cardiòlegs, com ara ressonància cardíaca, TAC, estudis hemodinàmics o cirurgia cardíaca, es porten a terme en altres centres concertats amb l'objectiu d'oferir un maneig integral del pacient independentment del centre on aquest és atès.


Responsable

Alfons Sualís

Alfons Sualís

Cap de Servei

On trobar-nos

Planta 0 de Consultes Externes i soterrani 1 d'Exploracions Complementàries de l'Hospital de Mataró.