Servei de valoració a la dependència (SEVAD)

Porta a terme la valoració funcional de les persones que han sol·licitat que els sigui reconeguda una situació de dependència, d'acord amb la Llei 39/2006.

Disposa d'equips formats per professionals dels àmbits de la infermeria, la teràpia ocupacional, la fisioteràpia, el treball social, la psicologia i la medicina que estudien les sol·licituds, analitzen els informes de salut, entrevisten personalment les persones sol·licitants i emeten el corresponent informe de valoració.


On trobar-nos

Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena