Treball social

Els centres del Consorci disposen de la figura professional del treballador o treballadora social, que col·labora en equips interdisciplinaris als quals aporta la visió psicosocial per atendre l'usuari i la comunitat des del vessant de la prevenció i l'atenció directa.

Fa una tasca d'acompanyament, orientació i assessorament a l'usuari i a la seva família en la situació provocada per la malaltia. Amb caràcter general, ofereix els serveis següents:

  • Atenció integral i individualitzada al pacient i a la seva família.
  • Assegurar el contínuum assistencial integrant els diferents dispositius que intervenen en l'atenció de cada pacient.
  • Formació i preparació dels cuidadors i implicació dels familiars en el procés assistencial.

Responsable

Noemí Pou

Noemí Pou

On trobar-nos

Hospital de Mataró (plantes 1 i 2)

Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena (planta baixa)

Residència Sant Josep

PADES

Centres d'atenció primària del Consorci (CAP Argentona, CAP Cirera-Molins i CAP Mataró Centre)

Espais d'atenció de l'Àrea de Salut Mental i Addiccions (Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, Centre de Salut Mental d'Adults, Centre de Salut Mental Infantojuvenil i Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual)