Dietética i nutrició

El servei de dietètica i nutrició s'encarrega de valorar i oferir un suport nutricional òptim per afavorir un bon estat de salut, adequant-lo a les necessitats específiques de cada pacient i de la seva patologia.

Intervé en cas de sospita de risc nutricional del pacient, tant en assistència ambulatòria com durant l'ingrés hospitalari i/o en el posterior seguiment.


Responsable

Mireia Arús

Mireia Arús

Cap de Servei

On trobar-nos

Soterrani 2 de l'Hospital de Mataró i planta 1 de l'Antic Hospital de Sant Jaume