Atenció a les persones discapacitades (CAD)

Els serveis d'informació, orientació i valoració per a persones amb discapacitat tenen com a funció emetre dictàmens tècnics facultatius sobre el grau de discapacitat i oferir assessorament i orientació amb l'objectiu de garantir la igualtat, millorar l'autonomia i la qualitat de vida i afavorir la integració social d'aquestes persones.

El reconeixement del grau de discapacitat es regula segons el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, referent al procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.


On trobar-nos

Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena