Pneumologia

És l'especialitat de la medicina que estudia i tracta les malalties de l'aparell respiratori, el pulmó, les vies respiratòries, la pleura i el mediastí.

Gabinets

  • Broncoscòpia
  • Poligrafia respiratòria per a l'estudi de la patologia respiratòria del son (apnees del son)
  • Proves funcionals respiratòries

A les consultes externes es tracten:

  • Asma de difícil control
  • Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)
  • Malalties pulmonars intersticials difuses (MPID)
  • Control de pacients amb apnees del son, tractaments amb CPAP
  • Control de pacients amb patologia respiratòria greu i tractaments complexos (oxigen, dispositius de ventilació mecànica no invasiva)
  • Diagnòstic ràpid del càncer de pulmó

Responsable

Pilar Ortega

Pilar Ortega

Cap de Servei

On trobar-nos

Soterrani 1 de Consultes Externes de l'Hospital de Mataró