Medicina intensiva (UCI)

És l'especialitat mèdica que té per objecte el tractament dels malalts greus i crítics. Se situa en una àrea específica de l'Hospital, anomenada Unitat de Medicina Intensiva, de Vigilància Intensiva (UVI) o de Cures Intensives (UCI), especialment concebuda per portar a terme aquesta activitat i dotada dels mitjans humans, materials i tècnics necessaris.

Activitat

  • Medicoquirúrgica
  • Coronària
  • Traumatològica

Responsable

M. Carmen de la Torre

M. Carmen de la Torre

Cap de Servei

Ivana Anglade

Ivana Anglade

Cap d'Àrea d'Infermeria

On trobar-nos

Soterrani 1 de l'Hospital de Mataró