Anestesiologia, reanimació i tractament del dolor

Especialitat mèdica que s'ocupa de vetllar per la seguretat del pacient que s'ha de sotmetre a un procediment quirúrgic. En la visita preoperatòria es valora el risc individual en funció de l'estat de salut del pacient i, en la mesura del possible, s'optimitzen les condicions en què aquest arriba a la intervenció quirúrgica.

El dia de la intervenció, l'anestesiòleg actua aplicant les tècniques anestèsiques (general, locoregional o de sedació) més adequades a cada pacient per facilitar l'operació i monitora l'estat del pacient durant tot l'acte quirúrgic per tal de mantenir les funcions vitals de cada òrgan en el millor equilibri possible. En el postoperatori immediat també s'ocupa de facilitar el retorn a la normalitat amb la mínima repercussió mitjançant el control del dolor i de les constants vitals a l'Àrea de Reanimació.

L'anestesiòleg actua així mateix en moltes àrees fora de quiròfan, assistint parts o practicant sedacions en proves complementàries, endoscòpies digestives, etc.

Forma part dels equips de suport vital en cas d'emergència (des de reanimació neonatal fins a aturada cardiorespiratòria o assistència al pacient politraumàtic...).

En els pacients amb dolor crònic difícilment controlable, procura aconseguir un alleujament de la intensitat del dolor mitjançant fàrmacs o tècniques intervencionistes des de la Clínica del Dolor.


Responsable

Isabel Fábregas

Isabel Fábregas

Cap de Servei