Laboratori

El laboratori ofereix un servei d'anàlisi de mostres biològiques per donar suport als professionals sanitaris en les decisions clíniques, diagnòstiques i terapèutiques.

Porta a terme activitat in situ de bioquímica, hematologia, coagulació, microbiologia i banc de sang, i deriva mostres al laboratori central, situat fora de l'Hospital, que disposa d'altres tecnologies proveïdes de les certificacions de qualitat ISO 9001 i ISO 15189.


Responsable

Alicia Ruiz

Alicia Ruiz

Cap de Servei

On trobar-nos

Planta 0 de Consultes Externes de l'Hospital de Mataró