Consorci Sanitari del Maresme atén dues peticions d’eutanàsia durant el primer any de desplegament de la nova llei

Ho ha gestionat l'equip del CAP Mataró Centre format per la metgessa Maria Bartolomé, la treballadora social Sonia Domínguez i la infermera Míriam Molina. A Catalunya es van registrar durant el mateix període un total de 137 sol·licituds, de les quals es van aprovar 78 amb una mitjana de temps de resolució de 47 dies.

Va ser el juny de 2021 quan es va fer el primer pas per a desplegar la Llei a Catalunya, amb l'aprovació per part del Govern d'un decret llei per crear la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), l'òrgan encarregat de valorar els requisits mèdics i legals per obtenir la prestació de l'ajuda per morir. 

Perfil del pacient. Més de la meitat de les peticions, concretament el 55%, han estat de persones de més de 70 anys, sense diferències destacables per sexe. Les patologies més freqüents són:

  • Malalties neurodegeneratives
  • Malalties oncològiques
  • Multimorbiditat

Qui pot sol·licitar-la. L'eutanàsia sempre l'ha de sol·licitar la persona interessada, que ha de complir uns criteris específics: tenir un patiment físic o psíquic constant o intolerable a causa d'una malaltia terminal o un patiment crònic greu i impossibilitant. Si el pacient no la pot demanar, però consta en el document de voluntats anticipades, també la poden sol·licitar els seus familiars.

Passos que cal seguir per sol·licitar-la:

Eutanàsia - UCdU Setembre 2022 (PDF 746,09 Kb)