El premi Creatic, dotat amb 12.000€, impulsa la primera start-up del Consorci

L'infermer Albert Martín és el promotor del software AIMS-OD, un projecte sorgit del Programa d'Innovació del Consorci, que empra la intel·ligència artificial per al cribratge de la disfàgia.

El Tecnocampus de Mataró ha atorgat el premi Creatic, dotat amb 12.000€, a la millor iniciativa empresarial en l'àmbit de la tecnologia i la innovació a AIMS-OD (Intelligence Massive-Screening - Oropharyngeal Dysphagia), un software per identificar els pacients ancians amb risc de patir disfàgia (dificultat per empassar bé) tal com explica el mateix Alberto Martín el vídeo que podeu consultar en el vídeo adjunt a la notícia.

Estat del projecte. AIMS-OD ja s'ha validat i s'està aplicant a l'Hospital de Mataró en fase de pilotatge, en el marc del projecte PECT "Mataró-Maresme: ecosistema d'innovació per a les ciutats cuidadores", finançat través dels Fons de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER). En paral·lel, s'està creant l'empresa AIMS-Medical per comercialitzar-lo, que serà la primera start-up sorgida del Programa d'Innovació del Consorci.

Vídeo: https://vimeo.com/635064013