El 15% dels pacients greus de Covid-19 presenten anomalies genètiques o immunològiques que causen un dèficit d’Interferó

El Comitè d'Ètica d'Investigació amb Medicaments (CEIm) del Consorci va ser el primer a Catalunya en avaluar i aprovar aquest estudi

Investigadors del Consorci han participat en aquest estudi internacional de la Universitat Rockefeller de Nova York que ha identificat un defecte en l'activitat de l'Interferó de tipus I (molècules del sistema immunològic que tenen una potent activitat antiviral) com a denominador comú en el 15% dels pacients que desenvolupen formes greus de la Covid-19.

El dèficit d'aquest tipus d'Interferó (IFN tipus I), ja sigui per variants genètiques que disminueixen la seva producció durant la infecció o per anticossos que el neutralitzen, expliquen perquè alguns pacients desenvolupen la malaltia de forma molt més greu i obren la porta a noves vies terapèutiques. Els resultats d'aquest estudi s'han publicat en forma de dues publicacions a la revista Science:

  • Inborn error of type I IFN immunity in patients with life-threatening COVID-19: Aquest article descriu anomalies genètiques que disminueixen la producció d'IFN tipus I i que representen el 3-4% de les formes greus de la Covid-19. Administrar Interferó de forma primerenca a aquests pacients podria ser una via terapèutica.
     
  • Auto-antibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19: Els investigadors mostren en aquest article com el 10-11% dels pacients greus de Covid-19 compten amb nivells elevats en sang d'anticossos que actuen contra l'Interferó i neutralitzen l'efecte d'aquestes molècules antivirals. Una via terapèutica seria la plasmafèresi (eliminació de la part liquida de la sang que conté aquests anticossos) o altres tractaments que poden reduir la seva producció.

Aquests nous descobriments permetran avaluar a les persones en risc a desenvolupar una forma greu de la malaltia i tractar millor aquest grup de pacients.

El Comitè d'Ètica d'Investigació amb Medicaments (CEIm) del Consorci va ser el primer a Catalunya en avaluar i aprovar l'estudi. També es va col·laborar en l'aportació de mostres, la traducció i adaptació del protocol en centres catalans, facilitant així, la seva implantació.