Necessitat d’un medicament

Després d'una visita, en cas que necessiteu un medicament el metge/la metgessa us farà una recepta i haureu d'adreçar-vos a qualsevol farmàcia portant la targeta sanitària.

Si ja preníeu medicaments abans d'acudir a l'Hospital, es valorarà si els heu de continuar prenent o si cal introduir algun canvi en el vostre tractament farmacològic. En aquest darrer cas se us entregarà la nova recepta electrònica.

Si us recepten nous medicaments a l'Hospital, us en faran la recepta corresponent. En cada cas, se us indicarà si les receptes posteriors les farà el metge/la metgessa de l'Hospital o el metge/la metgessa d'atenció primària.

Medicaments de dispensació hospitalària

Hi ha certs medicaments (hospitalaris) que, per les seves característiques, han de ser prescrits i supervisats pel vostre metge especialista així com pel farmacèutic hospitalari. Per aquest motiu, els ha de dispensar directament el Servei de Farmàcia de l'Hospital, encara que no estigueu ingressat.

En aquests casos, el metge/la metgessa us farà la recepta i us adreçarà al Servei de Farmàcia Ambulatòria (dispensari 29, soterrani 1).

Si es tracta d'un inici de tractament, el personal del dispensari us programarà una visita amb el farmacèutic, el mateix dia si és possible, en què us explicarà tot el que heu de saber sobre el medicament i com prendre'l de la forma més segura i eficaç.

També sereu informat de com recollir el tractament pautat en endavant.

L'horari de dispensació ambulatòria de farmàcia és de 8.30 a 17.00 hores en dies laborables.