Elecció del centre d'atenció primària

A totes les persones usuàries del serveis sanitaris públics us correspon un CAP que es determina a partir del vostre domicili. En el supòsit que vulgueu ser atès en un altre centre o canviar el metge o pediatre que teniu assignat al vostre CAP, ho podeu sol·licitar seguint el procediment establert:

  • Heu d'anar al nou centre on voleu que us atenguin o bé al que teniu assignat (en cas que sol·liciteu un canvi de metge o pediatre dins del mateix CAP).
  • Demaneu la sol·licitud o descarregueu-la directament des d'aquest web i porteu-la emplenada per triplicat al CAP.
  • Quan presenteu la sol·licitud, el personal del CAP us informarà de tots els canvis en l'organització de la prestació dels serveis i, si és possible, us respondrà en el mateix moment.
  • Si en el moment de presentar la sol·licitud no us responen si s'accepta el canvi, us ho comunicaran en un termini màxim de deu dies hàbils. Si passat aquest termini no heu rebut cap resposta, heu d'entendre que la sol·licitud ha estat acceptada i us podeu posar en contacte amb el CAP perquè us notifiquin el nou metge assignat.

No obstant això, heu de saber que l'exercici d'aquest dret de lliure elecció té determinades limitacions, ja que encara que decidiu canviar de centre continuareu rebent alguns dels serveis sanitaris al CAP que us correspon per domicili.