Canvi de professionals del meu centre d’atenció primària

El procediment per canviar el metge, la metgessa o el pediatre que teniu assignat al vostre CAP és el mateix que el que heu de seguir per escollir un altre centre d'atenció primària.

Heu d'anar al nou centre on voleu que us atenguin o bé al que teniu assignat (en cas que sol·liciteu un canvi de metge o pediatre dins del mateix CAP). Si el vostre centre és de l'Institut Català de la Salut (ICS) també podeu fer aquest tràmit per internet o a través de La Meva Salut.

Demaneu la sol·licitud o descarregueu-la. Porteu-la emplenada per triplicat al CAP.

Quan presenteu la sol·licitud, el personal del CAP us informarà de tots els canvis en l'organització de la prestació dels serveis i, si és possible, us respondrà en el mateix moment.

Si en el moment de presentar la sol·licitud no us responen si s'accepta el canvi, us ho comunicaran en un termini màxim de deu dies hàbils. Si passat aquest termini no heu rebut cap resposta, heu d'entendre que la sol·licitud ha estat acceptada i us podeu posar en contacte amb el CAP perquè us notifiquin el nou metge assignat.

Recordeu que durant un any no podreu tornar a canviar de professionals si no és per causes objectives, com un canvi de domicili o un canvi de lloc de treball. Hi ha col·lectius o determinades persones que no podran canviar de metge.